Presentasjon av PURA for vannområde Glomma med Grensevassdragene

PURA var 23.11.2016 invitert til fellesmøte i vannområdeutvalget for vannområde Glomma med Grensevassdragene. Det var ønskelig at vi delte våre erfaringer fra planperioden frem til 2015, og informerte litt om dagens aktiviteter i vannområdet. Budskapet ble godt mottatt, og noe av PURAs erfaringer kan forhåpentligvis bli brukt i det videre arbeidet i vannområdet Glomma med Grensevassdragene. PURA ønsker lykke til!

PURAs presentasjon kan du laste ned her.