Orientering om PURA for politikere i eierkommunene

PURA har i 2020 gjennomført en orienteringsrunde for politikerne i eierkommunene. Informasjonen denne gang var knyttet opp mot en samlet saksfremstilling om videre økonomisk bidrag til samarbeidet i neste planperiode, fra og med 2022 til og med 2027. I Frogn, på Nesodden og i Ås er det vedtatt en videreføring av kommunenes tilskudd. I Nordre Follo skal saken sluttbehandles i kommunestyret i desember 2020 eller januar 2021.
27.05.2020 ble kommunestyret i Frogn informert om bakgrunnen for saken. Se presentasjonen her.
04.06.2020 ble kultur-, miljø- og teknikkutvalget i Nesodden kommune informert. Se presentasjonen her.
16.09.2020 ble kommunestyret i Ås kommune informert. Se presentasjonen her.
25.11.2020 ble utvalg for klima, teknikk og miljø i Nordre Follo informert. Se presentasjonen her.