Fagtreff: «Fremtidens landbruk – på vei mot et klimasmart presisjonslandbruk?» 10.03.2020 på Folkvang, Frogn

Teknologien innen landbruket er i sterk utvikling. For plantedyrking vil ny teknologi gi hver enkelt plante en skreddersydd behandling. Dette betyr mindre bruk av gjødsel og sprøytemidler, noe som både er en økonomisk gevinst for næringen og et stort pluss for miljøet.

På fagtreffet 10.03.2020 ønsket vi å knytte den nye teknologien innen landbruk opp mot arbeidet med vannkvalitet og andre gunstige effekter på miljøet. Vil ny teknologi redusere ulempene som klimaendringer gir for landbruket? Og hva ligger bak begrepet Klimasmart Landbruk? Hvordan knekker vi koden for å møte fremtidens utfordringer innen matproduksjon?

Fagtreffet ble arrangert på Folkvang i Frogn som et samarbeid mellom vannområdet PURA – Bunnefjorden med Årungen- og Gjersjøvassdraget, Follo landbrukskontor og landbrukslagene i Follo.

Se program her.

Se link til presentasjonene under.