PURA presenterte erfaringer med båtseptik på Fagrådets driftsseminar 2022

Fagrådet for vann- og avløpsteknisk samarbeid i indre Oslofjord avholder årlig et driftsseminar. Årets samling var lagt til Son Spa 26. – 27. oktober. PURA var invitert for å holde en presentasjon om båtseptik. Presentasjonen «Erfaringer med innføring av forbud mot tømming av båtseptik fra fritidsbåter og etablering av septikmottak» kan du se her.