Arkiv Seminarer og presentasjoner

Viser treff 51-60 av 79
Seminarer og presentasjoner

PURA-seminar 13.09.2011

13.11.2011
Andres presentasjoner

Presentasjon ved Sven Martinsen, Våler kommune: Skogbrukets betydning for vannkvalitet

07.09.2011
Seminarer

Åpent møte 15.03.2011: «Rent vann – hvem tar ansvaret? Vassdraget Gjersjøen i et pressområde»

15.03.2011
Seminarer

Møte med Ren Marina, Fylkesmenn og kommuner 02.03.2011

02.03.2011
Seminarer

Erfaringsmøte med Morsa 26.01.2011

26.01.2011
Andres presentasjoner

Innlegg om Ren Marina ved prosjektleder Thomas Hartung i møte med PURA 02.11.2010

02.11.2010
Seminarer og presentasjoner

Innlegg for rådmannskollegiet i Follo 18.10.2010 ved prosjektleder Anita Borge

18.10.2010
Andres presentasjoner

Vannforskriften og forvaltningsplanarbeide i Glomma/Indre Oslofjord. Innlegg ved Odd Roald Andreassen 30.09.2010.

30.09.2010
PURAs presentasjoner

Erfaringer fra første planperiode i PURA – oppstartsmøte hos Akershus fylkeskommune 17.09.2010. Innlegg ved prosjektleder Anita Borge

17.09.2010
Andres presentasjoner

Presentasjon ved Tore Krogstad: P-indeks. Opplæring i bruk. 22.06.2010.

22.06.2010