Arkiv Seminarer og presentasjoner

Viser treff 51-60 av 82
Seminarer

Informasjonskveld for grunneiere rundt Østensjøvann

28.02.2012
Seminarer og presentasjoner

Informasjonskveld for eiere av separate avløpsanlegg

22.11.2011
Seminarer og presentasjoner

Seminar hos DN: Restaurering av vassdrag

15.11.2011
Seminarer og presentasjoner

PURA-seminar 13.09.2011

13.11.2011
Andres presentasjoner

Presentasjon ved Sven Martinsen, Våler kommune: Skogbrukets betydning for vannkvalitet

07.09.2011
Seminarer

Åpent møte 15.03.2011: «Rent vann – hvem tar ansvaret? Vassdraget Gjersjøen i et pressområde»

15.03.2011
Seminarer

Møte med Ren Marina, Fylkesmenn og kommuner 02.03.2011

02.03.2011
Seminarer

Erfaringsmøte med Morsa 26.01.2011

26.01.2011
Andres presentasjoner

Innlegg om Ren Marina ved prosjektleder Thomas Hartung i møte med PURA 02.11.2010

02.11.2010
Seminarer og presentasjoner

Innlegg for rådmannskollegiet i Follo 18.10.2010 ved prosjektleder Anita Borge

18.10.2010