Internt PURA-seminar 14.02.2019

14. februar 2019 arrangerte PURA for 4. gang et internt seminar for de som jobber direkte mot vannområdet: Styringsgruppen, prosjektgruppen og temagruppene. Disse seminarene har fungert godt som en arena med informasjonsutveksling på tvers av de administrative gruppene. Som deltaker i en av gruppene har man fått en god oversikt over hva som foregår av arbeid ellers i vannområdet. Til seminaret inviterte vi denne gang også ordførerne i eierkommunene samt andre som gjerne ville lære mer om vannområdets arbeid. Det ble dermed en lett blanding av deltakere som fikk en god innføring i status for PURA, videre oppgaver og ambisjoner.

Dagen startet med at vannområdeleder ga et bakteppe for dagens program: Et blikk på status i vannområdet, om vi løser oppgavene og hvilke forventninger som stilles til vannområdets videre arbeid. Deretter orienterte vannregionmyndigeten om rullering av de regionale vannforvaltningsplanene med tiltaksprogram og vannområdenes rolle i dette arbeidet. Resten av dagen var viet temagruppene, som i hver sin bolk redegjorde for status og pågående arbeidsoppgaver. Hver temagruppe hadde valgt ut et «case» med ekstern foredragsholder.

Deltakerlisten kan du se her.

Program for dagen ser du her.

Se link til presentasjonene under.

Filmen om arbeidet etter EUs vanndirektiv kan du laste ned her.