Arkiv Seminarer og presentasjoner

Viser treff 21-30 av 82
PURAs presentasjoner

Presentasjon av prosjektorganisasjonen i PURA for vannområde Leira – Nitelva 02.09.2016

05.09.2016
PURAs presentasjoner

Presentasjon av PURA på seminar om vassdragsforvaltning og lokal medvirkning

30.05.2016
Seminarer og presentasjoner

Avsluttende informasjonsmøte for prosjekt Østensjøvann

23.11.2015
PURAs presentasjoner

Presentasjon for vannområdet Glomma Sør

23.11.2015
Seminarer

Workshop 15.09.2015: Vannkvalitetens plass i forvaltningen

16.09.2015
Seminarer

Informasjonsmøte med grunneiere og brukere langs Skibekken/Finstadbekken 09.06.2015

10.06.2015
PURAs presentasjoner

Presentasjon for formannskapet i Oppegård kommune 25.02.2015

25.02.2015
PURAs presentasjoner

Presentasjon i Ås kommunestyre 10.12.2014

10.12.2014
Seminarer og presentasjoner

Presentasjon i utvalg for miljø og plan i Oppegård kommune 02.12.2014

03.12.2014
PURAs presentasjoner

Presentasjon i Frogn kommunestyre 03.11.2014

07.11.2014