Arkiv Seminarer og presentasjoner

Viser treff 21-30 av 80
Seminarer og presentasjoner

Avsluttende informasjonsmøte for prosjekt Østensjøvann

23.11.2015
PURAs presentasjoner

Presentasjon for vannområdet Glomma Sør

23.11.2015
Seminarer

Workshop 15.09.2015: Vannkvalitetens plass i forvaltningen

16.09.2015
Seminarer

Informasjonsmøte med grunneiere og brukere langs Skibekken/Finstadbekken 09.06.2015

10.06.2015
PURAs presentasjoner

Presentasjon for formannskapet i Oppegård kommune 25.02.2015

25.02.2015
PURAs presentasjoner

Presentasjon i Ås kommunestyre 10.12.2014

10.12.2014
Seminarer og presentasjoner

Presentasjon i utvalg for miljø og plan i Oppegård kommune 02.12.2014

03.12.2014
PURAs presentasjoner

Presentasjon i Frogn kommunestyre 03.11.2014

07.11.2014
Seminarer

Informasjonsmøte om oppstart av prosjekt Østensjøvann

13.10.2014
Seminarer

PURA-seminar 25.09.2014: Hvordan omsette planer til handling i vannområdet PURA? Hvordan nå målet for vannkvalitet?

26.09.2014