Arkiv: Nyheter

Fangdam-prosjektet avsluttet – et løft for vannkvaliteten!

Sluttbefaring langs Skibekken 06.06.2019

Faktaark om hvordan man kan hjelpe insektene og vannmiljøet, – og honnør til PURAs bønder

Gla`-sak: Dypvannsfornyelse i Bunnefjorden!

Informasjonstavle om PURA ved gang- og sykkelstien mellom Holstad og Ski

Erosjonsreduserende tiltak i Skibekken

Brosjyre om vegetasjonspleie av kantsoner langs vassdrag utarbeidet av PURA

PURA deltok 05.09.2018 på møte med klima- og miljøvernminister Ola Elvestuen

Oppegård kommune arrangerte åpent møte om Kolbotnvann 29.08.2018

Nytt prosjekt: Fangdammer i PURA