Gla`-sak: Dypvannsfornyelse i Bunnefjorden!

Det har i vinter vært fullstendig dypvannsfornyelse både i Bunnefjorden og Vestfjorden. Oksygenkonsentrasjonen i Bunnefjorden har ikke vært så høy siden april 2013, da siste dypvannsfornyelse fant sted.

I regi av Fagrådet for vann- og avløpsteknisk samarbeid i Indre Oslofjord overvåker NIVA vannkvaliteten i Indre Oslofjord. På toktene i februar 2019 ble det registrert en fullstendig dypvannsfornyelse i både Bunnefjorden og Vestfjorden. Dette er en god nyhet, da det tidvis har vært svært oksygenfattige forhold her, med tendenser til dannelse av den giftige gassen hydrogensulfid. Alle høyere former for marine organismer har et minstekrav til oksygeninnhold i vannet. Når dette nå har økt såpass betydelig, er det meget gode nyheter for fjorden!

Les mer på NIVAs hjemmeside.

Bunnefjorden sett fra Svartskog, Oppegård (Foto: PURA).