Arkiv: Nyheter

Båtseptik-forbud vedtatt i PURA

Hvordan har egentlig utviklingen i vannkvalitet i PURA vært fra 2012?

Båtseptikmottaket i Bunnefjorden offisielt åpnet av klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn

Omfattende undersøkelse av sedimentene i indre Oslofjord viser: Ingen områder kan friskmeldes

Utfisket i Østensjøvann er i gang!

Båtseptikmottaket er klart til bruk, – offisiell åpning 21. juni

Skuterudbekken/Grytlandsbekken: Erosjonsreduserende tiltak gjennomført

God nyhet: Båtseptikmottak på plass!

Årsmelding for PURAs administrasjon 2019

NIBIO har utarbeidet «Tiltaksanalyse for vannregion Glomma – avrenning, tiltak og kostnader i landbruksområdene»