Arkiv: Nyheter

PURA holdt innlegg på Osloregionens BEST-konferanse 2022

Årets utfiske i Østensjøvann er gjennomført

Befaring med grunneiere og brukere langs Storgrava

Trendrapporter for Årungen- og Gjersjøvassdraget og Bunnefjordenvassdraget

Strategihåndbok i tiltaksgjennomføring

Båtseptik-forbud vedtatt i PURA

Hvordan har egentlig utviklingen i vannkvalitet i PURA vært fra 2012?

Båtseptikmottaket i Bunnefjorden offisielt åpnet av klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn

Omfattende undersøkelse av sedimentene i indre Oslofjord viser: Ingen områder kan friskmeldes

Båtseptikmottaket er klart til bruk, – offisiell åpning 21. juni