Arkiv: Nyheter

Oppegård kommune arrangerte åpent møte om Kolbotnvann 29.08.2018

Nytt prosjekt: Fangdammer i PURA

Vegetasjonspleie langs vassdrag – befaring 29. mai

Bilder fra PURAs jubileumsseminar på Ingierstrand Bad Restaurant 08.05.2018

 

Publisert: 11,mai 2018

PURA 10 år – jubileumsseminar 8. mai

Fagsamling om vegetasjonspleie langs vassdrag 15.03.2018

22.06.2017: Befaring med ad hoc-gruppe Båtseptik i indre Oslofjord

31.05.2017: Felles møte og befaring med temagruppe Landbruk i Morsa

Fagdag: Ny teknologi i jordbruket

PURA ser på mulighetene for et utfiske av mort i Østensjøvann