Arkiv: Nyheter

Årsrapport for vannkvalitetsovervåking 2020

Båtseptikmottaket i Bunnefjorden offisielt åpnet av klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn

Omfattende undersøkelse av sedimentene i indre Oslofjord viser: Ingen områder kan friskmeldes

Utfisket i Østensjøvann er i gang!

Båtseptikmottaket er klart til bruk, – offisiell åpning 21. juni

Skuterudbekken/Grytlandsbekken: Erosjonsreduserende tiltak gjennomført

Årsmelding for PURAs administrasjon 2020

God nyhet: Båtseptikmottak på plass!

Årsmelding for PURAs administrasjon 2019

NIBIO har utarbeidet «Tiltaksanalyse for vannregion Glomma – avrenning, tiltak og kostnader i landbruksområdene»