Arkiv: Nyheter

Informasjonstavle om PURA ved gang- og sykkelstien mellom Holstad og Ski

Brosjyre om vegetasjonspleie av kantsoner langs vassdrag utarbeidet av PURA

PURA deltok 05.09.2018 på møte med klima- og miljøvernminister Ola Elvestuen

Oppegård kommune arrangerte åpent møte om Kolbotnvann 29.08.2018

Nytt prosjekt: Fangdammer i PURA

Vegetasjonspleie langs vassdrag – befaring 29. mai

Bilder fra PURAs jubileumsseminar på Ingierstrand Bad Restaurant 08.05.2018

 

Publisert: 11,mai 2018

PURA 10 år – jubileumsseminar 8. mai

Årsmelding for PURAs administrasjon 2017

Fagsamling om vegetasjonspleie langs vassdrag 15.03.2018