Arkiv: Nyheter

Utfisket i Østensjøvann er i gang!

Årsrapport for vannkvalitetsovervåking 2022

Oppkonsentrasjon av alger i Gjersjøen i juni 2023

PURA deltok på Fjordredningskonferansen 2023

PURA besøkte Veas

Miljødirektoratet på besøk i PURA

Årsmelding for PURAs administrasjon 2022

PURA i møte med klima- og miljøminister Espen Barth Eide på NMBU 14. oktober

Skjøtselsveiledning for Skibekken er ferdigstilt

Informasjonstavle om tiltak for Oslofjorden på plass ved båtseptikmottaket