Arkiv: Nyheter

PURA deltok 05.09.2018 på møte med klima- og miljøvernminister Ola Elvestuen

Oppegård kommune arrangerte åpent møte om Kolbotnvann 29.08.2018

Nytt prosjekt: Fangdammer i PURA

Vegetasjonspleie langs vassdrag – befaring 29. mai

Bilder fra PURAs jubileumsseminar på Ingierstrand Bad Restaurant 08.05.2018

 

Publisert: 11,mai 2018

Årsmelding for PURAs administrasjon 2017

Fagsamling om vegetasjonspleie langs vassdrag 15.03.2018

22.06.2017: Befaring med ad hoc-gruppe Båtseptik i indre Oslofjord

31.05.2017: Felles møte og befaring med temagruppe Landbruk i Morsa

Fagdag: Ny teknologi i jordbruket