Arkiv: Nyheter

Miljødirektoratet på besøk i PURA

Årsmelding for PURAs administrasjon 2022

PURA i møte med klima- og miljøminister Espen Barth Eide på NMBU 14. oktober

Skjøtselsveiledning for Skibekken er ferdigstilt

Informasjonstavle om tiltak for Oslofjorden på plass ved båtseptikmottaket

Årsrapport for vannkvalitetsovervåking 2021

PURA holdt innlegg på Osloregionens BEST-konferanse 2022

Årets utfiske i Østensjøvann er gjennomført

Befaring med grunneiere og brukere langs Storgrava

Trendrapporter for Årungen- og Gjersjøvassdraget og Bunnefjordenvassdraget