Arkiv: Nyheter

NIBIO har utarbeidet «Tiltaksanalyse for vannregion Glomma – avrenning, tiltak og kostnader i landbruksområdene»

Helhetlig plan for Oslofjorden er overlevert Klima- og miljøvernministeren

Fangdam-prosjektet avsluttet – et løft for vannkvaliteten!

Sluttbefaring langs Skibekken 06.06.2019

Faktaark om hvordan man kan hjelpe insektene og vannmiljøet, – og honnør til PURAs bønder

Gla`-sak: Dypvannsfornyelse i Bunnefjorden!

Årsmelding for PURAs administrasjon 2018

Informasjonstavle om PURA ved gang- og sykkelstien mellom Holstad og Ski

Brosjyre om vegetasjonspleie av kantsoner langs vassdrag utarbeidet av PURA

PURA deltok 05.09.2018 på møte med klima- og miljøvernminister Ola Elvestuen