Arkiv: Nyheter

Omfattende undersøkelse av sedimentene i indre Oslofjord viser: Ingen områder kan friskmeldes

Nå starter utfisket i Østensjøvann!

Båtseptikmottaket snart klart til bruk, – offisiell åpning 21. juni

Skuterudbekken/Grytlandsbekken: Erosjonsreduserende tiltak gjennomført

Årsmelding for PURAs administrasjon 2020

God nyhet: Båtseptikmottak på plass!

Årsrapport for vannkvalitetsovervåkingen 2019

Årsmelding for PURAs administrasjon 2019

NIBIO har utarbeidet «Tiltaksanalyse for vannregion Glomma – avrenning, tiltak og kostnader i landbruksområdene»

Helhetlig plan for Oslofjorden er overlevert Klima- og miljøvernministeren