Arkiv: Nyheter

Skjøtselsveiledning for Skibekken er ferdigstilt

Informasjonstavle om tiltak for Oslofjorden på plass ved båtseptikmottaket

Årsrapport for vannkvalitetsovervåking 2021

PURA holdt innlegg på Osloregionens BEST-konferanse 2022

Årets utfiske i Østensjøvann er gjennomført

Befaring med grunneiere og brukere langs Storgrava

Årsmelding for PURAs administrasjon 2021

Trendrapporter for Årungen- og Gjersjøvassdraget og Bunnefjordenvassdraget

Strategihåndbok i tiltaksgjennomføring

Båtseptik-forbud vedtatt i PURA