Arkiv: Nyheter

PURA gjennomfører informasjonsrunde hos politikerne i eierkommunene

Storgrava: Møte med grunneiere og brukere langs bekken 05.06.2024

Reguleringsfiske i Østensjøvann

Årsrapport for vannkvalitetsovervåking 2023

Oppkonsentrasjon av alger i Gjersjøen i juni 2023

PURA deltok på Fjordredningskonferansen 2023

PURA besøkte Veas

Miljødirektoratet på besøk i PURA

Årsmelding for PURAs administrasjon 2023

PURA i møte med klima- og miljøminister Espen Barth Eide på NMBU 14. oktober