Skjøtselsveiledning for Skibekken er ferdigstilt

Etter erosjonssikringen av Skibekken oppsto behovet for en skjøtselsplan for bekken. I 2021 ble det igangsatt et arbeid med å utarbeide denne. Planen var tenkt å skulle være et verktøy for grunneierne og brukerne ved fremtidig skjøtsel av vegetasjon langs bekken og reparasjon av de fysiske tiltakene som var gjennomført. Dette for å ivareta effekten av tiltakene.

En utfordring i arbeidet med skjøtselsplanen har vært kravet om søknadsplikt for gjennomføring av denne type vedlikeholdstiltak. Det er satt sterk begrensning på hvor mye vegetasjon som kan fjernes, og ingen reparasjon av fysiske tiltak skal gjennomføres uten søknad til Fylkeskommunen. Dette betydde at det ble vanskelig å gi en oversikt over tiltak som kunne gjennomføres uten videre i bekken, som grunnlag for fremtidig vedlikeholdsarbeid. Dokumentets form ble mer en veiledning som beskriver utfordringene og minner om at mange av de nødvendige aktivitetene er søknadspliktige.

Vi endret derfor tittel på dokumentet fra skjøtselsplan til skjøtselsveiledning: «Skjøtselsveiledning for Skibekken  – oppfølging av erosjonsreduserende tiltak og kantvegetasjon» (følg linken til dokumentet).

På møte med grunneiere og brukere langs bekken 29.03.2022 ble dokumentet diskutert og en videre oppfølging av de erosjonsreduserende tiltakene bestemt. Disse aktivitetene tas inn i handlingsplan for landbrukstiltak i PURA.