Båtseptikmottaket i Bunnefjorden offisielt åpnet av klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn

Sveinung Rotevatn foretok 21.06.2021 den offisielle åpningen av mottaksanlegget for båtseptik fra fritidsbåter ved Nesset. Han understreket i sin tale betydningen av denne type mottaksanlegg. PURA ble berømmet for å ha jobbet frem et forbud mot tømming av båtseptik i sine eierkommuner, og for å ha fått til en etablering av anlegget i samarbeid med Ås kommune. Et tilsvarende forbud bør innføres i de øvrige kommunene rundt Oslofjorden, og flere mottaksanlegg bør etableres.

Bilder fra åpningen:

Sveinung Rotevatn:

 

Varaordfører i Ås Martin Løken:

 

Fylkesvaraordfører Kathy Lie:

 

Sløyfeåpning (for snorklipping):

 

Test av på-knappen på anlegget:

 

Miljøprat med statsråden på brygga: