Årets utfiske i Østensjøvann er gjennomført

Vi hadde en litt tidligere oppstart i år, og kom i havn 12. mai. Bruk av storruse gjorde susen og utfisket kunne gjennomføres mye mer effektivt. Her plukkes rusa ren for fisk på den siste av utfiske-dagene. Vel blåst, alle som deltok! Vi ser frem til resultatene fra årets aksjon, – foreløpige antydninger er (dessverre) at bestanden av brasme er økende….
På bildene under: Professor Thrond Haugen, PhD-student og tekniker Kate Hawley og student Nora Colman, alle NMBU, samt utfisker/fagmann Per-Arne Holt-Seeland.