Strategihåndbok i tiltaksgjennomføring

PURA har utarbeidet «Strategihåndbok i målretting av tiltak i kommunene – innsats der det trengs mest». Håndboka skal hjelpe kommunene til å identifisere hvilke tiltak de bør iverksette hvor for å nå målene for vannkvalitet i sin kommune. Dette vil gjøre det enklere å implementere vannområdets ambisjoner for vannkvalitet inn i kommunenes operasjonelle planer.
Last ned håndboka her.