PURA besøkte Veas

30. mai 2023 besøkte PURA Veas, Vestfjorden Avløpsselskap på Slemmestad. Dette foregikk i regi av utvalg for miljøovervåking i Fagrådet for indre Oslofjord, som la møte med omvisning hit. Veas er Norges største renseanlegg og tar imot avløpsvann fra deler av Oslo, Asker og Bærum. Anlegget utgjør en viktig aktør for en renere Oslofjord!

Bilder fra omvisningen (fotos: PURA):

På vei inn i tunellen hvor avløpsvannet renses:

 

Hilde Johansen, Veas, viser ristene som fjerner bomullspinner, våtservietter, filler og annet avfall i avløpsvannet før renseprosessen starter:

 

Råtnetankene: