Oppkonsentrasjon av alger i Gjersjøen i juni 2023

Onsdag 14. juni 2023 ble Nordre Follo og PURA gjort oppmerksom på at det var sterkt misfarget vann i Gjersjøen. Misfargingen som ble oppdaget gjaldt vann nær land. Dette ga mistanke om en algeoppblomstring og det ble raskt tatt affære for å sjekke forholdene.

Uken i forveien var det gjennomført ordinær prøvetaking fra båt i Gjersjøen i regi av PURA, men det ble da ikke observert noen mistenkelig farge på vannet, verken i de frie vannmasser eller nær land.

Gjersjøen er drikkevannskilde for ca. 45.000 innbyggere og enhver mistanke om endringer i vannkvalitet tas på største alvor. PURAs overvåking viser at Gjersjøen i lengre tid har ligget på et vippepunkt med potensiell risiko for en uheldig algeoppblomstring som kan inntreffe når næringstilførsel, temperatur og nedbørsforhold slår inn.

Torsdag 15. juni tok Nordre Follo kommune ekstra vannprøver, både ved land og ute i vannmassene, nærmere drikkevannsinntaket. Prøvene ble analysert i helgen 17./18. juni, og følgende konklusjon ble trukket:

Misfargingen av vannet skyldes ikke oppblomstring av cyanobakterier i Gjersjøen. Konsentrasjonen av alger i vannmassene var helt normal, og med arter som forekommer der hvert år på denne tiden. Observasjonen av misfarget vann nær land skyldes at cyanobakterien Dolichospermum flos-aquae har samlet seg på overflaten ute i vannmassene og blåst inn mot land. Det har altså skjedd en ekstrem oppkonsentrering nær land mens konsentrasjonen ellers i innsjøen har vært lav. På grunn av høy konsentrasjon nær land advares det mot at det bades her, dette gjelder både mennesker og hunder.

Det er uvanlig at vi ser Dolichospermum flos-aquae såpass tidlig i sesongen, men det skyldes ganske sikkert den kraftige oppvarmingen av vannet på grunn av været vi har hatt den siste tiden. Det er for øvrig den samme arten som gjerne skaper overskrifter i andre store norske innsjøer, som Mjøsa og Randsfjorden. Den forekommer altså naturlig både i næringsrike og næringsfattige innsjøer.

Hendelsen i uke 24 er ikke et signal om forverret tilstand i Gjersjøen. Den høye totalbiomassen vi for tiden ser i innsjøen (total mengde av alle typer alger) bekymrer imidlertid litt, og det blir spennende å se den videre utviklingen gjennom sommeren. En hendelse som den vi så i uke 24 var for så vidt varslet på grunn av de økte fosforverdiene vi har funnet i innsjøen de siste årene. Men hendelsen kan også skyldes at vi har hatt en unormalt rask vekst de siste ukene p.g.a. høy vanntemperatur, og at forholdene vil falle tilbake mot normalt nivå utover sesongen.

Bildene under viser forholdene som ble oppdaget 14. juni. Foto: Mona Ødegård/tips til Østlandets Blad:

Misfargingen av vannet avtok raskt etter denne hendelsen, og vannet hadde allerede dagen etter, 15. juni, en mer normal farge.