Årsmelding for PURAs administrasjon 2022

Årsmeldingen for PURAs administrasjon 2022 er nå publisert. Denne viser deltakelse i vannområdets administrasjon, aktiviteter, oppnådde resultater og en oversikt over økonomien. Vi holder et høyt aktivitetsnivå, noe som er nødvendig i et vannområde der hensynet til god vannkvalitet blir viktigere og viktigere! Last ned årsmeldingen her.


Bildet: PURA møter klima- og miljøminister Espen Barth Eide på NMBU 14. oktober 2022.
Fra venstre: Klima- og miljøminister Espen Barth Eide, kommunikasjonsrådgiver i Klima- og miljødepartementet Kari Asheim, førstekonsulent Anna Planke fra naturforvaltningsavdelingen i Klima- og miljødepartementet og dekan Hans Fredrik Hoen, NMBU.
Foto: PURA