Årsmelding for PURAs administrasjon 2023

Årsmeldingen for PURAs administrasjon 2023 er nå publisert. Denne viser deltakelse i vannområdets administrasjon, aktiviteter, oppnådde resultater og en oversikt over økonomien. Aktivitetsnivået er høyt, noe som er viktig og nødvendig med stadige utfordringer for vannkvaliteten i vårt vannområde: Klimaendringer, nedbygging, næringsavrenning og miljøgifter er noe av det vi skal hanskes med i årene som kommer. Uten vår innsats vil følgene av disse truslene bli store! Last ned årsmeldingen her.