Årsrapport for vannkvalitetsovervåking 2023

Årsrapporten for den tiltaksorienterte vannkvalitetsovervåkingen i PURA 2023 er nå klar.

Overvåking av vannkvalitet gir en hel del fakta, men også mange spørsmål. Slik var det også for PURAs overvåking i 2023. For innsjøene kan vi kort oppsummere:
– Pollevann er den mest stabile innsjøen
– Årungen hadde i 2023 den mest negative utviklingen av innsjøene, dette skyldes i stor grad innholdet av planteplankton. Var det de værmessige forholdene med blant annet ekstremværet Hans som ga en nedgang i økologisk tilstand fra moderat til dårlig?
– Østensjøvann har hatt en forbedring som ser ut til å holde seg. Er det reguleringsfisket som gir positivt utslag?
– Gjersjøen, – her var det mye cyanobakterier, spesielt sensommer og høst. Er det forbindelsen til Kolbotnvann via Kantorbekken som gir så gode vekstforhold for disse?
– Kolbotnvann har stadig lavere fosfor-innhold og hadde ingen store oppblomstringer av alger, – dette er bra. Er innsjøen inne i en positiv utvikling?

Disse spørsmålene, og mange andre, må vi fortsette å stille oss om vannkvaliteten i PURA. Målet er at tiltaksgjennomføringen skal trumfe effektene av klima. Det betyr at vårt utrettelige arbeid for bedre vannkvalitet fortsetter med uforminsket styrke!

Les langversjonen av årsrapporten her.

En kortversjon av årsrapporten vil bli publisert om ikke lenge.

Det er også utarbeidet trendrapporter for våre vassdrag (Årungen- og Gjersjøvassdraget og Bunnefjordenvassdraget) der utviklingen 2012-2020 beskrives og forklares. Se her!
Se også rapporten «Nitrogenavrenning fra PURA-området til Bunnefjorden, 2017 – 2022» her.