Avsluttende informasjonsmøte for prosjekt Østensjøvann

PURA ønsker å intensivere tiltaksarbeidet i tiltaksområde Østensjøvann. Høsten 2014 ble derfor prosjekt Østensjøvann igangsatt, og prosjektet er nå ferdigstilt. PURA arrangerte 19.11.2015 i samarbeid med Follo landbrukskontor et informasjonsmøte for bøndene i nedslagsfeltet til Østensjøvann om resultatene fra prosjektet.

En lydhør og aktiv forsamling fikk høre om at området har miljøbevisste bønder som allerede gjennomfører mange viktige tiltak på sine eiendommer. Det ble redegjort for de to del-rapportene i prosjektet:  Rapport miljørådgivning som du kan laste ned her og rapport fosforindeks som du kan laste ned her.  Presentasjonene til Anita Borge og Lars Martin Julseth kan du laste ned fra linkene under. Oppfølgingspunktene fra møtet blir tatt inn i aktivitetsplanen til temagruppe Landbruk i PURA.