Presentasjon av PURA på seminar om vassdragsforvaltning og lokal medvirkning

27.04.2016 ble det arrangert et seminar i regi av Oslo Elveforum, Lysakervassdragets Venner og Bærum Elveforum. Temaet var lokal medvirkning. Seminaret ble holdt på CIENS, Forskningsparken på Blindern, og PURA var invitert til å presentere under bolken «Vi fikk det til!». Presentasjonen, som hadde fokus på lokal medvirkning i PURA, kan du se her. De øvrige presentasjonene på seminaret er publisert på Bærum Elveforum`s web-side. En oppsummering av seminaret, forfattet av arrangørene, finner du her.