Presentasjon for vannområdet Glomma Sør

PURA holdt en presentasjon for faggruppe Vannkvalitet og vassdragsbruk i vannområde Glomma Sør 19.11.2015. Temaene var hvordan PURA jobber med involvering og kommunikasjon, samt hvordan vannområdet går fra plan til handling/tiltaksgjennomføring. Det ble også redegjort for hovedaktivitetene i PURA pr. november 2015. Se presentasjonen her.