Presentasjon for formannskapet i Oppegård kommune 25.02.2015

PURA og Stig Bell, Oppegård kommune, holdt innlegg for formannskapet i Oppegård kommune 25.02.2015 med tittel «EUs vanndirektiv og implementeringen av dette i norsk lovverk – PURA og Oppegård kommune». Innlegget hadde fokus på hvordan Norge jobber for å innfri kravene i direktivet, vannforskriftens føringer og tidshjul, generelt om PURA og arbeidet i et vannområde og hvordan Oppegård ved sine kommunale planer implementerer direktivet. Politikerne stilte gode spørsmål og viste et stort engasjement for vannkvaliteten i sin kommune. Her kan du laste ned presentasjonen.