Presentasjon av PURA i eierkommunene april/mai 2012 – videre drift

Videre drift av PURA fra og med 2013 behandles nå i kommunestyrene i PURAs eierkommuner. Det er utarbeidet en felles saksfremstilling der innholdet presenteres for kommunestyrer/formannskap i april og mai 2012. 24.04.2012: Ås kommunestyre: Last ned presentasjonen her. 09.05.2012: Formannskapet i Ski kommune: Last ned presentasjonen her. 24.05.2012: Nesodden kommunestyre: Last ned presentasjonen her. 29.05.2012: Frogn kommunestyre: Last ned presentasjonen her.