PURA med presentasjon om erfaringer fra vannområdet på kurs hos Direktoratet for naturforvaltning

PURA var invitert av Direktoratet for naturforvaltning til å holde en presentasjon på «Introduksjonskurs i vannforskriften og vanndirektivet». Kurset ble holdt over to dager i Trondheim, 13. og 14. desember, og var rettet mot alle som har behov for grunleggende kjennskap til gjennomføring av vannforskriften og vanndirektivet i Norge. Ca 60 personer deltok. PURAs presentasjon hadde tittelen «Arbeidet i et vannområde – en prosjektleders erfaring». Her kan du laste ned programmet med PURAs presentasjon og de øvrige presentasjonene.