Håndbok i bruk av fosforindeks-kalkulatoren

PURA har utarbeidet en håndbok i bruk av fosforindeks-kalkulatoren (P-indeks-kalkulatoren). Dette er et verktøy for landbruksnæringen i å identifisere risikoarealer for fosforavrenning. Samtidig skal håndboken hjelpe til i planleggingen av effektive tiltak på erosjonsutsatte arealer. Håndboken gir en innføring i fosforindeks-kalkulatoren og veileder på en enkel og oversiktlig måte om bruken. PURA håper håndboken vil komme til nytte, bevisstgjøre brukerne og bidra til økt fokus på avrenning fra landbruket. Du kan laste ned håndboken i pdf-format her.