Videre drift av PURA – behandling i kommunestyrer vår/sommer 2012

Videre drift av PURA er nå behandlet i kommunestyrene i PURAs eierkommuner i Follo: Frogn, Nesodden, Oppegård, Ski og Ås. Oslo kommune sin behandling avventes. I kommunene Frogn, Nesodden, Oppegård og Ski ble innstillingen enstemmig vedtatt. Denne innstillingen kan du lese her. I Ås kommune ble formannskapets innstilling vedtatt. Denne kan du lese her. Konklusjonen er i hovedsak at eierkommunene Frogn, Nesodden, Oppegård og Ski stiller seg bak videre drift av PURA frem til 2021. I 2015 fattes et nytt vedtak om videre finansieringsmodell. Ås kommune ønsker å delta i partnerskapet frem til 2015 da det tas en ny vurdering om videre deltakelse, innbefattet drift og finansieringsmodell.