Presentasjon for utvalg for miljø og plan, Oppegård kommune 11.03.2014

PURA var invitert til utvalg for miljø og plan i Oppegård kommune 11.03.2014. Utvalget ønsket en orientering om arbeidet i vannområdet, og temaene som var bestilt var:

– Status for PURA sitt arbeid
– Videre arbeid – hva skal til for å lykkes?

Her kan du se presentasjonen.