Arkiv: PURAs presentasjoner

PURA presenterte erfaringer med båtseptik på Fagrådets driftsseminar 2022

Presentasjon av PURA for Akershus fylkeskommune

Presentasjon av PURA i Nesodden kommunestyre 31.05.2017

Presentasjon av PURA på idémøte for Gjersjøvassdragets Venner 28.03.2017

Presentasjon av PURA i Ås kommunestyre 15.03.2017

Presentasjon av PURA på miljøseminar i regi av Eurofins 21.09.2016

Presentasjon av prosjektorganisasjonen i PURA for vannområde Leira – Nitelva 02.09.2016

Presentasjon av PURA på seminar om vassdragsforvaltning og lokal medvirkning

Presentasjon for vannområdet Glomma Sør

Presentasjon for formannskapet i Oppegård kommune 25.02.2015