Artikkel i Ås avis om en friskere Årungen

Det har vært en positiv utvikling i Årungen i løpet av de siste to årene. Algemengden reduseres, og siktedypet øker. Ås avis hadde en artikkel om dette 26.09.2013. Artikkelen kan du lese her