Åpent møte med interessenter

PURA arrangerte åpent møte for alle med interesse for vann på Thon Hotels i Ski 17. september kl 19.00.

17.09.2013 arrangerte PURA et åpent møte om vannkvalitet på Thon Hotel, Ski. Tittelen på møtet var ”Kan rapporter og planer gi oss rent vann? Hvordan jobber vi for å sikre kvaliteten på noe av det dyrebareste vi har: Rent vann?”. Utgangspunktet for møtet var at PURA i disse dager reviderer sin tiltaksanalyse. Vi ønsket å informere om rapport- og planarbeidet i prosjektet og få innspill til den prosessen vi nå er midt inne i.
PURA representerer et av landets tettest befolkede arealer. Her skal prosjektet jobbe for å oppnå og opprettholde god kjemisk og økologisk vannkvalitet. Samtidig skal det i det samme området gjennomføres stadig nye utbyggingsprosjekter og produseres mer norsk, kortreist mat! Lar det seg kombinere?
På møtet ønsket vi å sette fokus på hvordan rapporter og planer kan virkeliggjøre denne ambisiøse oppgaven. Den reviderte tiltaksanalysen blir et viktig verktøy for vannforvaltningen i Follo-kommunene i de neste år. Møtet var to-delt, der en del utgjorde presentasjoner om rapport- og planarbeidet, og en del utgjorde møtedeltakernes innspill og synspunkter til prosjektets arbeid. En paneldebatt til slutt ga en konstruktiv avslutning på kvelden.

Følgende satt i panelet:

  • Stein Kr. Martinsen, Naturvernforbundet i Ski
  • Solveig Schytz, leder for Hovedutvalg for plan, næring og miljø i Akershus fylkeskommune, politiker fra Venstre
  • Tom Wetlesen, bonde i vannområdet PURA. Sitter i prosjektgruppen som representant for Akershus bondelag og i temagruppe Landbruk som representant for Ås Landbrukslag. Styreleder i Landbruksrådgivningen SørØst
  • Torhild Kongsness, vannregionmyndigheten Østfold fylkeskommune
  • Knut Bjørnskau, overingeniør virksomhet kommunalteknikk, Ski kommune. Sitter i prosjektgruppen for PURA.

I underkant av 40 møtedeltakere ga oss innspill vi kan ta med videre i vårt arbeid.
Programmet for det åpne møtet kan du laste ned her.

Presentasjoner:
Anita Borge, prosjektleder i PURA: «Rent vann krever dugnadsarbeid!» Last ned presentasjonen her.
Leif Simonsen, Norconsult: «Planer og atter planer. Hvordan bidrar tiltaksanslysen for PURA til rent vann?». Last ned presentasjonen her.