Pura jobber for:

Økologisk tilstand

Figuren viser økologisk tilstand for PURAs tiltaksområder med ferskvann. Tallene angir antall tiltaksområder i hver tilstandsklasse.

  • Svært god
  • Dårlig
  • God
  • Svært dårlig
  • Moderat
Sjekk vannkvaliteten i ditt nærområde

aktiviteter

gå til arkiv

Sluttbefaring langs Skibekken 06.06.2019

Befaring i Skibekken ble gjennomført med godt oppmøte fra grunneiere, brukere/entreprenører, Ski [...]

Publisert: 11. juni 2019Kategori: Nyheter

Faktaark om hvordan man kan hjelpe insektene og vannmiljøet, – og honnør til PURAs bønder

Vannområdene Øyeren, Hurdalsvassdraget/Vorma og Leira-Nitelva har i samarbeid utarbeidet [...]

Publisert: 07. mai 2019Kategori: Nyheter

Internt PURA-seminar 14.02.2019

14. februar 2019 arrangerte PURA for 4. gang et internt seminar for de som jobber direkte mot [...]

Publisert: 18. februar 2019Kategori: Seminarer og presentasjoner

PURAs jubileumsseminar 08.05.2018

PURA fylte 10 år i mai, og i den anledning inviterte vi til jubileumsseminar på Ingierstrand Bad [...]

Publisert: 11. mai 2018Kategori: Seminarer og presentasjoner

MØTER I TEMAGRUPPE BIOLOGI/LIMNOLOGI

Referat fra møte i temagruppe Biologi/limnologi 28.05.2019

Referat fra møte i temagruppe Biologi/limnologi 03.12.2018

Arkiv