Pura jobber for:

Økologisk tilstand

Figuren viser økologisk tilstand for PURAs tiltaksområder med ferskvann. Tallene angir antall tiltaksområder i hver tilstandsklasse.

  • Dårlig
  • God
  • Moderat
Sjekk vannkvaliteten i ditt nærområde

aktiviteter

gå til arkiv

Skjøtselsveiledning for Skibekken er ferdigstilt

Etter erosjonssikringen av Skibekken oppsto behovet for en skjøtselsplan for bekken. I 2021 ble [...]

Publisert: 30. juni 2022Kategori: Nyheter

Informasjonstavle om tiltak for Oslofjorden på plass ved båtseptikmottaket

Informasjonstavle er på plass ved båtseptikmottaket ved Nesset. Tavla informerer om hvorfor det [...]

Publisert: 30. juni 2022Kategori: Nyheter

Innlegg fra PURA på Osloregionens BEST-konferanse

PURA var invitert som foredragsholder på Osloregionens BEST-konferanse 2. juni. Dette er en årlig [...]

Publisert: 30. juni 2022Kategori: Seminarer og presentasjoner

PURA-seminar 01.12.2021: Strategihåndbok og tiltaksplan Oslofjorden

Programmet for seminaret "Målretting av tiltak – for en friskere Oslofjord" finner du [...]

Publisert: 01. desember 2021Kategori: Seminarer og presentasjoner

MØTER I PROSJEKTGRUPPEN

Referat fra møte i prosjektgruppen 11.03.2022

Referat fra møte i prosjektgruppen 10.12.2021

Arkiv