Pura jobber for:

Økologisk tilstand

Figuren viser økologisk tilstand for PURAs tiltaksområder med ferskvann. Tallene angir antall tiltaksområder i hver tilstandsklasse.

  • Dårlig
  • God
  • Moderat
Sjekk vannkvaliteten i ditt nærområde

aktiviteter

gå til arkiv

Årsrapport for vannkvalitetsovervåking 2020

Årsrapporten for den tiltaksorienterte vannkvalitetsovervåkingen i PURA 2020 er nå klar. [...]

Publisert: 16. september 2021Kategori: Nyheter

Båtseptikmottaket i Bunnefjorden offisielt åpnet av klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn

Sveinung Rotevatn foretok 21.06.2021 den offisielle åpningen av mottaksanlegget for båtseptik fra [...]

Publisert: 21. juni 2021Kategori: Nyheter

Orientering om PURA for politikere i eierkommunene

PURA har i 2020 gjennomført en orienteringsrunde for politikerne i eierkommunene. Informasjonen [...]

Publisert: 26. november 2020Kategori: Seminarer og presentasjoner

Fagtreff: «Fremtidens landbruk – på vei mot et klimasmart presisjonslandbruk?» 10.03.2020 på Folkvang, Frogn

Teknologien innen landbruket er i sterk utvikling. For plantedyrking vil ny teknologi gi hver [...]

Publisert: 11. mars 2020Kategori: Seminarer og presentasjoner

MØTER I PROSJEKTGRUPPEN

Referat fra møte i prosjektgruppen 10.06.2021

Referat fra møte i prosjektgruppen 18.03.2021

Arkiv