Pura jobber for:

Økologisk tilstand

Figuren viser økologisk tilstand for PURAs tiltaksområder med ferskvann. Tallene angir antall tiltaksområder i hver tilstandsklasse.

  • Svært god
  • Dårlig
  • God
  • Moderat
Sjekk vannkvaliteten i ditt nærområde

aktiviteter

gå til arkiv

Helhetlig plan for Oslofjorden er overlevert Klima- og miljøvernministeren

Miljødirektoratet leverte mandag 2. desember på oppdrag fra Klima- og miljødepartement forslag [...]

Publisert: 10. desember 2019Kategori: Nyheter

Fangdam-prosjektet avsluttet – et løft for vannkvaliteten!

Fangdam-prosjektet i PURA er nå avsluttet. Av de 15 fangdammene som ble vurdert fikk 12 gratis [...]

Publisert: 04. november 2019Kategori: Nyheter

Internt PURA-seminar 14.02.2019

14. februar 2019 arrangerte PURA for 4. gang et internt seminar for de som jobber direkte mot [...]

Publisert: 18. februar 2019Kategori: Seminarer og presentasjoner

PURAs jubileumsseminar 08.05.2018

PURA fylte 10 år i mai, og i den anledning inviterte vi til jubileumsseminar på Ingierstrand Bad [...]

Publisert: 11. mai 2018Kategori: Seminarer og presentasjoner

MØTER I TEMAGRUPPE KOMMUNALTEKNIKK, OVERVANN OG SPREDT BEBYGGELSE

Referat fra møte i temagruppe Kommunalteknikk, overvann og spredt bebyggelse 17.10.2019

Referat fra møte i temagruppe Kommunalteknikk, overvann og spredt bebyggelse 22.05.2019

Arkiv