Pura jobber for:

Økologisk tilstand

Figuren viser økologisk tilstand for PURAs tiltaksområder med ferskvann. Tallene angir antall tiltaksområder i hver tilstandsklasse.

  • Svært god
  • Dårlig
  • God
  • Moderat
Sjekk vannkvaliteten i ditt nærområde

aktiviteter

gå til arkiv

Årsmelding for PURAs administrasjon 2019

Årsmeldingen for PURAs administrasjon 2019 er nå publisert. Denne viser deltakelse i [...]

Publisert: 19. mars 2020Kategori: Nyheter

NIBIO har utarbeidet «Tiltaksanalyse for vannregion Glomma – avrenning, tiltak og kostnader i landbruksområdene»

Et stort datamateriale er samlet inn og det er gjennomført mange former for beregninger for store [...]

Publisert: 17. februar 2020Kategori: Nyheter

Fagtreff: «Fremtidens landbruk – på vei mot et klimasmart presisjonslandbruk?» 10.03.2020 på Folkvang, Frogn

Teknologien innen landbruket er i sterk utvikling. For plantedyrking vil ny teknologi gi hver [...]

Publisert: 11. mars 2020Kategori: Seminarer og presentasjoner

Oppstartsmøte med grunneiere og drivere langs Skuterudbekken/Grytelandsbekken – prosjekt innen erosjonsreduserende tiltak

PURA og Follo landbrukskontor arrangerte 25.02.2020 et oppstartsmøte med grunneiere og drivere [...]

Publisert: 26. februar 2020Kategori: Seminarer og presentasjoner

MØTER I PROSJEKTGRUPPEN

Referat fra møte i prosjektgruppen 10.12.2019

Referat fra møte i prosjektgruppen 08.10.2019

Arkiv