Pura jobber for:

Økologisk tilstand

Figuren viser økologisk tilstand for PURAs tiltaksområder med ferskvann. Tallene angir antall tiltaksområder i hver tilstandsklasse.

  • Dårlig
  • Moderat
Sjekk vannkvaliteten i ditt nærområde

aktiviteter

gå til arkiv

Omfattende undersøkelse av sedimentene i indre Oslofjord viser: Ingen områder kan friskmeldes

Fagrådet for vann- og avløpsteknisk samarbeid i indre Oslofjord, med delfinansiering fra [...]

Publisert: 06. mai 2021Kategori: Nyheter

Nå starter utfisket i Østensjøvann!

PURA gjennomfører i mai 2021 et utfiske i Østensjøvann. Vi følger opp med utfiske også i 2022 [...]

Publisert: 05. mai 2021Kategori: Nyheter

Orientering om PURA for politikere i eierkommunene

PURA har i 2020 gjennomført en orienteringsrunde for politikerne i eierkommunene. Informasjonen [...]

Publisert: 26. november 2020Kategori: Seminarer og presentasjoner

Fagtreff: «Fremtidens landbruk – på vei mot et klimasmart presisjonslandbruk?» 10.03.2020 på Folkvang, Frogn

Teknologien innen landbruket er i sterk utvikling. For plantedyrking vil ny teknologi gi hver [...]

Publisert: 11. mars 2020Kategori: Seminarer og presentasjoner

MØTER I PROSJEKTGRUPPEN

Referat fra møte i prosjektgruppen 18.03.2021

Referat fra møte i prosjektgruppen 17.12.2021

Arkiv