Pura jobber for:

Økologisk tilstand

Figuren viser økologisk tilstand for PURAs tiltaksområder med ferskvann. Tallene angir antall tiltaksområder i hver tilstandsklasse.

  • Dårlig
  • God
  • Moderat
Sjekk vannkvaliteten i ditt nærområde

aktiviteter

gå til arkiv

PURA gjennomfører informasjonsrunde til politikerne i eierkommunene

PURA gjennomfører vår/forsommer 2024 en informasjonsrunde i kommunestyrer og utvalg i sine [...]

Publisert: 25. april 2024Kategori: Nyheter

Reguleringsfiske i Østensjøvann

PURA gjennomførte i mai 2021 første års utfiske/reguleringsfiske i Østensjøvann. Vi fulgte opp [...]

Publisert: 13. mars 2024Kategori: Nyheter

PURA-seminar 28.11.2023: «Oslofjorden – redder vi den nå?»

Oslofjorden sto i fokus på PURA-seminaret på Thon Hotel, Ski, den 28. november 2023. [...]

Publisert: 30. november 2023Kategori: Seminarer og presentasjoner

PURA presenterte erfaringer med båtseptik på Fagrådets driftsseminar 2022

Fagrådet for vann- og avløpsteknisk samarbeid i indre Oslofjord avholder årlig et driftsseminar. [...]

Publisert: 27. oktober 2022Kategori: Seminarer og presentasjoner

MØTER I TEMAGRUPPE KOMMUNALTEKNIKK, OVERVANN OG SPREDT BEBYGGELSE

Referat fra møte i temagruppe Kommunalteknikk, overvann og spredt bebyggelse 23.01.2024

Referat fra møte i temagruppe Kommunalteknikk, overvann og spredt bebyggelse 17.10.2023

Arkiv