Pura jobber for:

Økologisk tilstand

Figuren viser økologisk tilstand for PURAs tiltaksområder med ferskvann. Tallene angir antall tiltaksområder i hver tilstandsklasse.

  • Svært god
  • Dårlig
  • God
  • Svært dårlig
  • Moderat
Sjekk vannkvaliteten i ditt nærområde

aktiviteter

gå til arkiv

Brosjyre om vegetasjonspleie av kantsoner langs vassdrag utarbeidet av PURA

I samarbeid med Follo landbrukskontor og NIBIO har PURA utarbeidet en brosjyre om vegetasjonspleie [...]

Publisert: 25. september 2018Kategori: Nyheter

PURA deltok 05.09.2018 på møte med klima- og miljøvernminister Ola Elvestuen

Det var vannområdeleder i vannområde Horten-Larvik som hadde tatt initiativet til møtet, og de [...]

Publisert: 14. september 2018Kategori: Nyheter

PURAs jubileumsseminar 08.05.2018

PURA fylte 10 år i mai, og i den anledning inviterte vi til jubileumsseminar på Ingierstrand Bad [...]

Publisert: 11. mai 2018Kategori: Seminarer og presentasjoner

Fagsamling om vegetasjonspleie langs vassdrag 15.03.2018

I PURA har vi tro på at teori og praksis kan gi oss noen nyttige "kjøreregler" for pleie av [...]

Publisert: 16. mars 2018Kategori: Seminarer og presentasjoner

MØTER I PROSJEKTGRUPPEN

Referat fra møte i prosjektgruppen 26.09.2018

Referat fra møte i prosjektgruppen 20.06.2018

Arkiv