Pura jobber for:

Økologisk tilstand

Figuren viser økologisk tilstand for PURAs tiltaksområder med ferskvann. Tallene angir antall tiltaksområder i hver tilstandsklasse.

  • God
  • Dårlig
  • Moderat
  • Svært dårlig
Sjekk vannkvaliteten i ditt nærområde

aktiviteter

gå til arkiv

22.06.2017: Befaring med ad hoc-gruppe Båtseptik i indre Oslofjord

PURA ønsker å gå i bresjen for et forbud mot utslipp av septik fra fritidsbåter i Bunnebotn og [...]

Publisert: 23. juni 2017Kategori: Nyheter

31.05.2017: Felles møte og befaring med temagruppe Landbruk i Morsa

Temagruppe Landbruk i Morsa og PURA arrangerte et felles møte i Son med påfølgende befaring i [...]

Publisert: 02. juni 2017Kategori: Nyheter

Presentasjon av PURA for Hovedutvalg for miljø, plan og byggesaker i Frogn kommune

Involvering av det politiske miljøet er en viktig del av arbeidet etter vannforskriften. Derfor [...]

Publisert: 17. oktober 2017Kategori: Seminarer og presentasjoner

Presentasjon av PURA i Ski kommunestyre 27.09.2017

Involvering av det politiske miljøet er en viktig del av arbeidet etter vannforskriften. Derfor [...]

Publisert: 28. september 2017Kategori: Seminarer og presentasjoner

MØTER I TEMAGRUPPE BIOLOGI/LIMNOLOGI

Referat fra møte i temagruppe Biologi/limnologi 22.11.2017

Referat fra møte i temagruppe Biologi/limnologi 15.09.2017

Arkiv