Pura jobber for:

Økologisk tilstand

Figuren viser økologisk tilstand for PURAs tiltaksområder med ferskvann. Tallene angir antall tiltaksområder i hver tilstandsklasse.

  • Dårlig
  • Moderat
Sjekk vannkvaliteten i ditt nærområde

aktiviteter

gå til arkiv

Årsrapport for vannkvalitetsovervåkingen 2019

Årsrapporten for den tiltaksorienterte vannkvalitetsovervåkingen i PURA 2019 er nå klar. I [...]

Publisert: 05. juni 2020Kategori: Nyheter

Årsmelding for PURAs administrasjon 2019

Årsmeldingen for PURAs administrasjon 2019 er nå publisert. Denne viser deltakelse i [...]

Publisert: 19. mars 2020Kategori: Nyheter

Orientering om PURA for politikere i eierkommunene

PURA har i 2020 gjennomført en orienteringsrunde for politikerne i eierkommunene. Informasjonen [...]

Publisert: 26. november 2020Kategori: Seminarer og presentasjoner

Fagtreff: «Fremtidens landbruk – på vei mot et klimasmart presisjonslandbruk?» 10.03.2020 på Folkvang, Frogn

Teknologien innen landbruket er i sterk utvikling. For plantedyrking vil ny teknologi gi hver [...]

Publisert: 11. mars 2020Kategori: Seminarer og presentasjoner

MØTER I STYRINGSGRUPPEN

Møtereferat fra møte i styringsgruppen 24.10.2019

Møtereferat fra møte i styringsgruppen 25.01.2019

Arkiv