Pura jobber for:

Økologisk tilstand

Figuren viser økologisk tilstand for PURAs tiltaksområder med ferskvann. Tallene angir antall tiltaksområder i hver tilstandsklasse.

  • Dårlig
  • Moderat
Sjekk vannkvaliteten i ditt nærområde

aktiviteter

gå til arkiv

Skuterudbekken/Grytlandsbekken: Erosjonsreduserende tiltak gjennomført

Med god erfaring fra de erosjonsreduserende tiltakene i Skibekken gikk vi i 2020/2021 videre med [...]

Publisert: 20. april 2021Kategori: Nyheter

Årsmelding for PURAs administrasjon 2020

Årsmeldingen for PURAs administrasjon 2020 er nå publisert. Denne viser deltakelse i [...]

Publisert: 15. februar 2021Kategori: Nyheter

Orientering om PURA for politikere i eierkommunene

PURA har i 2020 gjennomført en orienteringsrunde for politikerne i eierkommunene. Informasjonen [...]

Publisert: 26. november 2020Kategori: Seminarer og presentasjoner

Fagtreff: «Fremtidens landbruk – på vei mot et klimasmart presisjonslandbruk?» 10.03.2020 på Folkvang, Frogn

Teknologien innen landbruket er i sterk utvikling. For plantedyrking vil ny teknologi gi hver [...]

Publisert: 11. mars 2020Kategori: Seminarer og presentasjoner

MØTER I TEMAGRUPPE BIOLOGI/LIMNOLOGI

Referat fra møte i temagruppe Biologi/limnologi 24.08.2020

Referat fra møte i temagruppe Biologi/limnologi 28.02.2020

Arkiv