Pura jobber for:

Økologisk tilstand

Figuren viser økologisk tilstand for PURAs tiltaksområder med ferskvann. Tallene angir antall tiltaksområder i hver tilstandsklasse.

  • Dårlig
  • God
  • Moderat
Sjekk vannkvaliteten i ditt nærområde

aktiviteter

gå til arkiv

PURA i møte med klima- og miljøminister Espen Barth Eide på NMBU 14. oktober

14.10.2022 var klima- og miljøminister Espen Barth Eide invitert til NMBU i forbindelse med en [...]

Publisert: 14. oktober 2022Kategori: Nyheter

Skjøtselsveiledning for Skibekken er ferdigstilt

Etter erosjonssikringen av Skibekken oppsto behovet for en skjøtselsplan for bekken. I 2021 ble [...]

Publisert: 30. juni 2022Kategori: Nyheter

PURA presenterte erfaringer med båtseptik på Fagrådets driftsseminar 2022

Fagrådet for vann- og avløpsteknisk samarbeid i indre Oslofjord avholder årlig et driftsseminar. [...]

Publisert: 27. oktober 2022Kategori: Seminarer og presentasjoner

Innlegg fra PURA på Osloregionens BEST-konferanse

PURA var invitert som foredragsholder på Osloregionens BEST-konferanse 2. juni. Dette er en årlig [...]

Publisert: 30. juni 2022Kategori: Seminarer og presentasjoner

MØTER I TEMAGRUPPE KOMMUNALTEKNIKK, OVERVANN OG SPREDT BEBYGGELSE

Referat fra møte i temagruppe Kommunalteknikk, overvann og spredt bebyggelse 18.10.2022

Referat fra møte i temagruppe Kommunalteknikk, overvann og spredt bebyggelse 31.05.2022

Arkiv