Pura jobber for:

Økologisk tilstand

Figuren viser økologisk tilstand for PURAs tiltaksområder med ferskvann. Tallene angir antall tiltaksområder i hver tilstandsklasse.

  • Dårlig
  • God
  • Moderat
Sjekk vannkvaliteten i ditt nærområde

aktiviteter

gå til arkiv

Årsrapport for vannkvalitetsovervåking 2022

Årsrapporten for den tiltaksorienterte vannkvalitetsovervåkingen i PURA 2022 er nå klar. [...]

Publisert: 26. juni 2023Kategori: Nyheter

Oppkonsentrasjon av alger i Gjersjøen i juni 2023

Onsdag 14. juni 2023 ble Nordre Follo og PURA gjort oppmerksom på at det var sterkt misfarget [...]

Publisert: 21. juni 2023Kategori: Nyheter

PURA presenterte erfaringer med båtseptik på Fagrådets driftsseminar 2022

Fagrådet for vann- og avløpsteknisk samarbeid i indre Oslofjord avholder årlig et driftsseminar. [...]

Publisert: 27. oktober 2022Kategori: Seminarer og presentasjoner

Innlegg fra PURA på Osloregionens BEST-konferanse

PURA var invitert som foredragsholder på Osloregionens BEST-konferanse 2. juni. Dette er en årlig [...]

Publisert: 30. juni 2022Kategori: Seminarer og presentasjoner

MØTER I TEMAGRUPPE BIOLOGI/LIMNOLOGI

Referat fra møte i temagruppe Biologi/limnologi 08.05.2023

Referat fra møte i temagruppe Biologi/limnologi 08.02.2023

Arkiv