Pura jobber for:

Økologisk tilstand

Figuren viser økologisk tilstand for PURAs tiltaksområder med ferskvann. Tallene angir antall tiltaksområder i hver tilstandsklasse.

  • God
  • Dårlig
  • Moderat
  • Svært dårlig
Sjekk vannkvaliteten i ditt nærområde

aktiviteter

gå til arkiv

Årsmelding for PURAs administrasjon 2017

Årsmeldingen for PURAs administrasjon 2017 er nå publisert. Denne viser deltakelse i [...]

Publisert: 13. mars 2018Kategori: Nyheter

Fagsamling om vegetasjonspleie langs vassdrag 15.03.2018

Teori og praksis kan gi oss noen nyttige "kjøreregler" for pleie av kantsoner! Teksten [...]

Publisert: 01. mars 2018Kategori: Nyheter

Fagsamling om vegetasjonspleie langs vassdrag 15.03.2018

I PURA har vi tro på at teori og praksis kan gi oss noen nyttige "kjøreregler" for pleie av [...]

Publisert: 16. mars 2018Kategori: Seminarer og presentasjoner

Presentasjon av PURA for Hovedutvalg for miljø, plan og byggesaker i Frogn kommune

Involvering av det politiske miljøet er en viktig del av arbeidet etter vannforskriften. Derfor [...]

Publisert: 17. oktober 2017Kategori: Seminarer og presentasjoner

MØTER I TEMAGRUPPE LANDBRUK

Referat fra møte i temagruppe Landbruk 19.12.2017

Referat fra møte i temagruppe Landbruk 13.10.2017

Arkiv