Fagseminar om utfiske 12.03.2014 – presentasjoner og konklusjoner

PURA arrangerte et fagseminar sammen med Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 12. mars 2014 på Vitenparken, Campus Ås. Temaet var utfiske i Østensjøvann. Vi ønsket svar på om dette er et godt tiltak for vannforekomsten, – eller om det vil skade mer enn det vil nytte. Erik Jeppesen fra Danmark og Dag Hessen, Universitetet i Oslo, (bildet) var blant de som ga oss noen anbefalinger.

PURA ønsker å ha et kontinuerlig fokus på gode løsninger og tiltak for å forbedre vannkvaliteten i våre vannforekomster. En av de mest forurensede vannforekomstene (ved eutrofiering) er Østensjøvann, beliggende i Ås kommune og med nedslagsfelt i Ås og Ski kommuner.

Østensjøvann er en sterkt eutrof innsjø med meget høyt fosfor-innhold. Innsjøen er et naturreservat, underlagt strengt statlig vern etter naturvernloven. Hovedkildene til forurensninger til innsjøen er i første rekke jordbruk, men en del kommer også fra kommunalt ledningsnett, spredt bebyggelse og tette flater. Konsentrasjonen av fosfor er meget høy både i vannfasen og i sediment. Det er derfor en lang vei å gå før vannkvaliteten når god kjemisk og økologisk tilstand, i tråd med EUs vanndirektiv og vannforvaltningsforskriften.

PURA har tro på at innsjørestaurerende tiltak ved biomanipulering vil kunne bidra til å gi innsjøen en god start på veien mot en friskmelding. Dette vil være et supplement til tiltak på land, innen sektorene jordbruk, kommunalt avløp, spredt bebyggelse og tette flater. Tanken er at å fiske ut en del av morten og “få gjedda til å spille på lag” vil være et godt tiltak.

PURA har et samarbeid med NMBU om dette prosjektet. Professor Thrond Haugen med studenter har gjennomført en fiskekartlegging i tilførselsbekker til Østensjøvann og i selve vannet. Rapporten anbefaler at det gjennomføres et utfiske av mort. Last ned rapporten her.

Fagmiljøene er delte mht. effektene av et utfiske. PURA ønsket, i samarbeid med NMBU, å skape en arena for meningsutveksling og diskusjoner som forhåpentligvis kunne føre frem til en anbefaling om utfiske eller ikke. Vi inviterte derfor til et heldagsseminar med profilerte foredragsholdere:

Erik Jeppesen, Århus Universitet, Danmark

Dag Hessen, Universitetet i Oslo

Thrond Haugen, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Thomas Rohrlack, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Sigrid Haande, Norsk institutt for vannforskning

Per-Arne Holt-Seeland

 

Program kan du laste ned her. Deltakerliste kan du laste ned her.

PURA vil, på bakgrunn av det som kom opp på fagseminaret, ta en vurdering på om utfiske er et aktuelt tiltak å gå videre med. En avgjørelse på dette vil tas i et felles møte mellom prosjektgruppen og temagruppe Biologi/limnologi 24.04.2014.

Link til presentasjonene fra fagseminaret finner du under: