Seminar/fellesmøte mellom temagruppe Landbruk og Biologi/limnologi

Temagruppene Landbruk og Biologi/limnologi arrangerte et fellesmøte 20.06.2012 for å ta opp felles problemstillinger. Temaene var:

– Rapport fra Limno-Consult og UMB: «Integrert, langsiktig vann- og jordovervåking»

– Rapport fra UMB: «Faktorer som påvirker oppblomstring av cyanobakterier i Årungen – en risikovurdering»

– Modeller for landbruksavrenning

 

Nedenfor kan du laste ned agenda, deltakerliste og presentasjoner fra møtet.

Etter to oppfølgingsmøter med tema landbruksavrenning 16.08. og 19.09.2012 ble det utarbeidet et notat som beskriver oppfølgingen. Oppfølgingsnotatet kan du laste ned her eller etter presentasjonene.