Informasjonskveld for eiere av separate avløpsanlegg

Ski kommune, Morsa og PURA arrangerte 22.11.2011 en informasjonskveld for eiere av separate avløpsanlegg. PURA var invitert for å si litt om utfordringene i vårt vannområde. Separat avløp er en viktig bidragsyter til forurensninger til vann, og kommunene pålegger etablering og oppgradering av separate avløpsanlegg for å redusere forurensningen. Dette innebærer en stor jobb for den enkelte kommune og en formidabel kostnad og belastning for mange husstander. En avgjørende faktor for å lykkes innen sektor spredt bebyggelse er at anleggseierne kjenner til anleggets funksjon, slik at dette fungerer tilfredsstillende og opprettholder den nødvendige renseeffekt. På informasjonskvelden 22.11.2011 ble det holdt presentasjoner fra Ski kommune, Morsa og PURA om arbeidet i en kommune og i vannområdene. COWI redegjorde for anleggenes funksjon, renseteknikk og krav til vedlikehold.

Det var satt av god tid til spørsmål og kommentarer fra de ca 150 fremmøtte.

Nedenfor kan du laste ned presentasjonene fra informasjonskvelden. Østlandets Blad hadde en artikkel om temaet 19.11.2011: «Går renseanleggene etter i sømmene». Denne finner du også link til under.