Åpent møte 15.03.2011: «Rent vann – hvem tar ansvaret? Vassdraget Gjersjøen i et pressområde»