PURA-seminar 25.09.2014: Hvordan omsette planer til handling i vannområdet PURA? Hvordan nå målet for vannkvalitet?

PURA er nå inne i en viktig fase hvor vi skal etterleve budskapet i “Lokal tiltaksanalyse for PURA 2016-2021”. Dette budskapet skal ivaretas i “Regional plan for vannforvaltning i vannregion Glomma 2016-2021” med tilhørende “Regionalt tiltaksprogram etter vannforskriften 2016-2021” som nå er lagt ut på høring. 25.09.2014 ble det arrangert et PURA-seminar for hele prosjektorganisasjonen. Hensikten var å oppnå:

  • en felles forankring av budskapet i “Lokal tiltaksanalyse for PURA 2016-2021”
  • en felles forståelse for hvordan vi skal jobbe videre for å lykkes

Hele prosjektorganisasjonen var invitert til seminaret: Styringsgruppen, prosjektgruppen og temagruppene. I tillegg var ordførere i PURAs eierkommuner invitert sammen med øvrige som jobber med vann-relaterte temaer i PURAs eierkommuner. Se programmet her. Se deltakerlisten her. Se notater fra seminaret her.

Linker til presentasjonene på PURA-seminaret finner du i listen under.