Kontaktinformasjon prosjektdeltakere

Styringsgruppen/vannområdeutvalget:
NavnStilling / stedE-postTelefon
Trine Christensenleder av styringsgruppen, rådmann
Ås kommune
trine.christensen@as.kommune.no64 96 20 02 / 406 18 048
Jane Short Aurlienkonst. rådmann
Ski kommune
janeshort.aurlien@ski,kommune.no478 57 880
Harald Karsten Hermansenrådmann
Frogn kommune
harald.hermansen@frogn.kommune.no926 00 794
Lars Henrik Bøhlerkonst. rådmann
Oppegård kommune
lars.henrik.bohler@oppegard.kommune.no416 19 981
Wenche Folbergrådmann
Nesodden kommune
tiltrer 01.09.2017
Per A. Kierulfass. fylkesdirektør
Akershus fylkeskommune
per.a.kierulf@afk.no22 05 56 47 / 959 39 644
Ellen Lienseksjonssjef
Fylkesmannen i Oslo og Akershus, miljøvernavd.
fmoaeli@fylkesmannen.no22 00 36 62
Anita Borgeprosjektleder PURA
anita.borge@pura.no64 96 20 86 / 971 70 864
Prosjektgruppen:
NavnStilling / stedE-postTelefon
Anita Borgeleder av prosjektgruppen, prosjektleder PURA
anita.borge@pura.no64 96 20 86 / 971 70 864
Knut Bjørnskau
Ski kommune
knut.bjornskau@ski.kommune.no64 87 85 46 / 909 39 404
Stig Bell
Oppegård kommune
stig.bell@oppegard.kommune.no66 81 51 07 /976 82 287
Jan Fredrik Aarseth
Ås kommune
jan.fredrik.aarseth@as.kommune.no64 96 24 23 / 959 39 728
Reidun Isachsen
Nesodden kommune
reidun.isachsen@nesodden.kommune.no66 96 44 31 / 975 60 041
Otto Schacht
Frogn kommune
otto.schacht@frogn.kommun.no941 66 380
Terje Laskemoen
Oslo kommune
terje.laskemoen@bym.oslo.kommune.no948 59 814
Lars Martin Julseth
Landbrukskontoret i Follo
lars.martin.julseth@as.kommune.no64 96 20 81 / 970 65 846
Tom Wetlesen
Akershus bondelag
wetlese@online.no414 76 969
Terje Wivestad
Fylkesmannen i Oslo og Akershus, miljøvernavdelingen
fmoatmw@fylkesmannen.no22 00 36 38 / 900 72 590
Kari Engmark
Fylkesmannen i Oslo og Akershus, landbruksavdelingen
fmoakme@fylkesmannen.no22 00 36 93 / 911 38 947
Anja Celine Winger
Akershus fylkeskommune
anja.celine.winger@akershus-fk.no22 05 55 45 / 926 51 967
Ola Rosing Eide
Statens vegvesen
ola.eide@vegvesen.no958 84 023
Temagruppe Biologi/limnologi:
NavnStilling / stedE-postTelefon
Knut Bjørnskauleder av temagruppen,
Ski kommune
knut.bjornskau@ski.kommune.no64 87 85 46 / 90 93 94 04
Lars Buhler
Ås kommune
lars.buhler@as.kommune.no64 96 24 21 / 90 78 58 22
Anne-Marie Holtet
Ski kommune
anne-marie.holtet@ski.kommune.no64 87 85 78 / 41 55 70 65
Randi Aamodt
Oppegård kommune
randi.aamodt@oppegard.kommune.no66 81 51 35 / 41 33 72 30
Andrew Michael Bennet
Nesodden kommune
andrew.michael.bennett@nesodden.kommune.no66 96 44 15
Linda Malm Schmidt
Frogn kommune
linda.schmidt@frogn.kommune.no90 54 80 73
Anna-Lena Beschorner
Oslo kommune
anna.beschorner@vav.oslo.kommune.no23 44 02 37 / 47 91 41 58
Toril Giske
Oslo kommune
toril.giske@vav.oslo.kommune.no23 44 04 12 / 90 17 97 00
Terje Wivestad
Fylkesmannen i Oslo og Akershus, miljøvernavd.
terje.wivestad@fmoa.no22 00 36 38 / 90 07 25 90
Ola Rosing Eide
Statens vegvesen
ola.eide@vegvesen.no95 88 40 23
Anita Borgeprosjektleder PURA
anita.borge@pura.no64 96 20 86 / 97 17 08 64
Temagruppe Landbruk:
NavnStilling / stedE-postTelefon
Lars Martin Julsethleder av temagruppen,
Landbrukskontoret i Follo
lars.martin.julseth@as.kommune.no64 96 20 81 / 97 06 58 46
Tormod Solem
Landbrukskontoret i Follo
tormod.solem@as.kommune.no64 96 20 83 / 91 73 18 64
Kari Engmark
Fylkesmannen i Oslo og Akershus, landbruksavd.
fmoakme@fylkesmannen.no22 00 36 93 / 91 13 89 47
Kjell Johansen
Kråkstad og Ski Bondelag
kjellbjastad@hotmail.com90 91 93 34
Tom Wetlesen
Ås Landbrukslag
wetlese@online.no64 94 50 14 / 41 47 69 69
Eli Moe
Frogn kommune
eli.moe@frogn.kommune.no64 90 60 31
Reidar Haugen
Ski kommune
reidar.haugen@ski.kommune.no64 86 45 06 / 91 35 11 17
Tore Krogstad
Institutt for plante- og miljøvitenskap, NMBU
tore.krogstad@nmbu.no64 96 55 67 / 91 55 54 53
Unni Røed
Norsk Landbruksrådgiving
unni.roed@lr.no48 16 30 72
Anita Borgeprosjektleder PURA
anita.borge@pura.no64 96 20 86 / 97 17 08 64
Temagruppe Kommunalteknikk, overvann og spredt bebyggelse:
NavnStilling / stedE-postTelefon
Edle Ludvigsenleder av gruppen
Ås kommune
edle.ludvigsen@as.kommune.no64 96 24 17 / 41 52 28 83
Wenche Dørum
Nesodden kommune
wenche.dorum@nesodden.kommune.no66 96 44 33 / 97 69 40 95
Hilde Bergheim Naustdal
Oppegård kommune
hilde.bergheim.naustdal@oppegard.kommune.no93 02 84 70
Helge Klevengen
Ski kommune
helge.klevengen@ski.kommune.no64 87 85 80 / 41 45 29 22 (privat mobil)
Bjørn Sederholm
Ski kommune
bjorn.sederholm@ski.kommune.no64 87 85 92
Pernille Sandemose
Frogn kommune
pernille.sandemose@frogn.kommune.no91 36 51 84
Linda Malm Schmidt
Frogn kommune
linda.schmidt@frogn.kommune.no90 54 80 73
Anne Siri Haddeland
Oslo kommune
annesiri.haddeland@vav.oslo.kommune.no 23 43 72 63 / 90 63 22 85
Anita Borgeprosjektleder PURA
anita.borge@pura.no64 96 20 86 / 97 17 08 64