Arkiv PURAs presentasjoner

Viser treff 1-10 av 30
PURAs presentasjoner

Presentasjon av PURA på idémøte for Gjersjøvassdragets Venner 28.03.2017

29.03.2017
PURAs presentasjoner

Presentasjon av PURA i Ås kommunestyre 15.03.2017

16.03.2017
PURAs presentasjoner

Presentasjon av PURA på miljøseminar i regi av Eurofins 21.09.2016

22.09.2016
PURAs presentasjoner

Presentasjon av prosjektorganisasjonen i PURA for vannområde Leira – Nitelva 02.09.2016

05.09.2016
PURAs presentasjoner

Presentasjon av PURA på seminar om vassdragsforvaltning og lokal medvirkning

30.05.2016
PURAs presentasjoner

Presentasjon for vannområdet Glomma Sør

23.11.2015
PURAs presentasjoner

Presentasjon for formannskapet i Oppegård kommune 25.02.2015

25.02.2015
PURAs presentasjoner

Presentasjon i Ås kommunestyre 10.12.2014

10.12.2014
PURAs presentasjoner

Presentasjon i Frogn kommunestyre 03.11.2014

07.11.2014
PURAs presentasjoner

Presentasjon på bransjemøte med tema vann i regi av Follorådet og Vannklyngen

16.06.2014