Arkiv: Seminarer og presentasjoner

PURA-seminar 28.11.2023: «Oslofjorden – redder vi den nå?»

PURA presenterte erfaringer med båtseptik på Fagrådets driftsseminar 2022

Innlegg fra PURA på Osloregionens BEST-konferanse

PURA-seminar 01.12.2021: Strategihåndbok og tiltaksplan Oslofjorden

Orientering om PURA for politikere i eierkommunene

Fagtreff: «Fremtidens landbruk – på vei mot et klimasmart presisjonslandbruk?» 10.03.2020 på Folkvang, Frogn

Oppstartsmøte med grunneiere og drivere langs Skuterudbekken/Grytelandsbekken – prosjekt innen erosjonsreduserende tiltak

Internt PURA-seminar 14.02.2019

PURAs jubileumsseminar 08.05.2018

Fagsamling om vegetasjonspleie langs vassdrag 15.03.2018