Arkiv: Seminarer

Workshop 15.09.2015: Vannkvalitetens plass i forvaltningen

Informasjonsmøte med grunneiere og brukere langs Skibekken/Finstadbekken 09.06.2015

Informasjonsmøte om oppstart av prosjekt Østensjøvann

PURA-seminar 25.09.2014: Hvordan omsette planer til handling i vannområdet PURA? Hvordan nå målet for vannkvalitet?

Fagseminar om utfiske 12.03.2014 – presentasjoner og konklusjoner

Åpent møte: Matproduksjon i et skiftende klima

Seminar/fellesmøte mellom temagruppe Landbruk og Biologi/limnologi

Informasjonskveld for grunneiere rundt Østensjøvann

Åpent møte 15.03.2011: «Rent vann – hvem tar ansvaret? Vassdraget Gjersjøen i et pressområde»

Publisert: 15,mars 2011

Møte med Ren Marina, Fylkesmenn og kommuner 02.03.2011

Publisert: 2,mars 2011