Informasjonskveld for grunneiere rundt Østensjøvann

PURA arrangerte et informasjonsmøte med grunneiere rundt Østensjøvann tirsdag 28. februar. Hensikten var å informere om planene for prøvefiske / fiskekartlegging og eventuelt utfiske av mort i Østensjøvann i 2012/2013. Dette arbeidet vil bli utført av Universitet for miljø- og biovitenskap, UMB, på oppdrag fra PURA. Fylkesmannen i Oslo og Akershus har gitt dispensasjon til gjennomføring av prøvefisket. På møtet ble det bli informert om de kommende aktiviteter og Fylkesmannen og Akershus fylkeskommune informerte litt om sine roller. En stor del av møtet var satt av til spørsmål, kommentarer og diskusjon. De kommende undersøkelser av fiskebestanden i Østensjøvann er et resultatet av en mulighetsstudie gjennomført i 2011 av COWI. Last ned mulighetsstudien her. Nedenfor kan du laste ned presentasjonene fra informasjonskvelden.