Møte med Ren Marina, Fylkesmenn og kommuner 02.03.2011