Arkiv: Nyheter

Fagdag: Ny teknologi i jordbruket

PURA ser på mulighetene for et utfiske av mort i Østensjøvann

Møte med politikere på Stortinget 21.03.2017

Årsmelding for PURAs administrasjon 2016

Årsrapport for vannkvalitetsovervåking 2015

Rapport om toksisitetstester med begroingsalger for test av indikatorers gifttoleranse mot eutrofiering

Faktaark for PURAs tiltaksområder

Prosjekt Østensjøvann

Workshop: Vannkvalitetens plass i forvaltningen

Årsrapport vannkvalitetsovervåking 2014