PURA i møte med klima- og miljøminister Espen Barth Eide på NMBU 14. oktober

14.10.2022 var klima- og miljøminister Espen Barth Eide invitert til NMBU i forbindelse med en konferanse om kunnskapsbasert naturforvaltning. I en liten time før oppstart av konferansen ble det holdt et eget møte med statsråden. Her presenterte Thrond Haugen & co sin hypotese om at problemene i Oslofjorden blant annet kan skyldes fravær av/mangel på vitaminproduserende bakterier. I sitt korte foredrag nevnte også Thrond samarbeidet med PURA, og trakk frem reguleringsfiske i Østensjøvann som et viktig tiltak som kunne bidra til en friskere Oslofjord. Vannområdeleder Anita Borge var invitert til møtet for å kort supplere betydningen av samarbeidet mellom forskerne og forvaltningen.
På møtet fikk både NMBU og PURA frem viktige «headlines» i sitt arbeide, og det var inspirerende å kunne snakke med klima- og miljøministeren direkte. Han viste stor interesse for og kunnskap om vårt arbeide.

På bildet: Fra venstre: Klima- og miljøminister Espen Barth Eide, kommunikasjonsrådgiver i Klima- og miljødepartementet Kari Asheim, Anna Planke, naturforvaltningsavdelingen i Klima- og miljødepartementet og Hans Fredrik Hoen, NMBU.

Foto: PURA