Årsrapport for vannkvalitetsovervåking 2022

Årsrapporten for den tiltaksorienterte vannkvalitetsovervåkingen i PURA 2022 er nå klar.

En stadig tydeligere erkjennelse er at vannkvaliteten gjennom året gjenspeiles mer og mer av været. I 2022 var temperaturen gjennom vintermånedene høyere enn normalt, noe som ga mulighet for økt avrenning gjennom vinteren. August var svært nedbørsfattig. Dette ga liten fosfortilførsel til innsjøene med dertil mindre oppblomstring av potensielt giftige cyanobakterier, som gjerne trives på ettersommeren. Utover dette var fosforkonsentrasjonen i både elver/bekker og innsjøer høy gjennom hele året. Vi så imidlertid ingen høyere forekomst av planteplankton i innsjøene enn det vi har sett tidligere år, hvilket må bety at en stor andel av det målte fosforet har vært lite tilgjengelig for opptak og vekst hos algene.

Uten vårt utrettelige arbeid for bedre vannkvalitet ville forholdene sett mye verre ut. Riktig arealbruk og målrettet tiltaksgjennomføring trumfer klimaendringenes effekt, ref. NIBIO på Nasjonal vannmiljøkonferanse 2022. Vi må fortsette vårt viktige arbeid!

Les langversjonen av årsrapporten her.

En kortversjon av årsrapporten leser du her som pdf og her som bla-vennlig flashpaper-utgave.

Det er også utarbeidet trendrapporter for våre vassdrag (Årungen- og Gjersjøvassdraget og Bunnefjordenvassdraget) der utviklingen 2012-2020 beskrives og forklares. Se her!