Miljødirektoratet på besøk i PURA

22. mars fikk PURA hyggelig besøk av miljøøkonomiseksjonen i Miljødirektoratet. Deres ansvarsområde er samfunnsøkonomiske vurderinger innen forurensning, klima og naturmangfold. Denne dagen ønsket de å se eksempler på hvordan et vannområde jobber, med fokus på tilstanden i Oslofjorden.

PURA hadde lagt opp til en ekskursjon som startet ved båtseptikmottaket på Nesset, gikk videre til Storgrava og endte med besøk på Nordre Follo Renseanlegg. Ved båtseptikmottaket ga Anita Borge en orientering om vannområdet generelt og arbeidet med å forby utlipp av båtseptik fra fritidsbåter spesielt. I Storgrava informerte Tom Wetlesen om miljøtiltak innen landbruket og Bjørn Hånde redegjorde for prosessene ved Nordre Follo Renseanlegg. Slik fikk våre besøkere en innføring i viktighet av å:
– forby utslipp av båtseptik fra fritidsbåter og etablere septikmottak
– ha en god dialog med bønder for at effektive miljøtiltak innen landbruket kan bli gjennomført
– jobbe med å redusere erosjon og næringsstofftransport fra bekker som renner igjennom jordbruksområder
– ha et velfungerende avløpsrenseanlegg som ikke bare renser avløpsvannet før utslipp til fjorden, men også kan bidra til at dypvannsforholdene i Bunnefjorden blir bedre.

PURA takker for besøket av en engasjert gjeng!

 

Foto: Inspeksjon av båtseptikmottaket i vinteropplag:

 

Fotos: Besøk hos Nordre Follo Renseanlegg. Daglig leder Bjørn Hånde redegjør for anlegget og prosessene der: