PURA gjennomfører informasjonsrunde til politikerne i eierkommunene

PURA gjennomfører vår/forsommer 2024 en informasjonsrunde i kommunestyrer og utvalg i sine eierkommuner. Først ute var hovedutvalg for miljø-, plan- og byggesaker i Frogn kommune 12.03.2024. Her ventet et lydhør og interessert forsamling som hadde mange gode spørsmål og kommentarer.  Last ned presentasjonen her.
Kommunestyret i Ås fikk besøk 20.03.2024. De fikk en felles presentasjon fra vannområdene PURA og Morsa. Last ned presentasjonen her.
24.04.2024 var turen kommet til kommunestyret på Nesodden. Last ned presentasjonen her.