Storgrava: Møte med grunneiere og brukere langs bekken 05.06.2024

Onsdag 5. juni hadde PURA møte med grunneiere og brukere langs Storgrava i Frogn kommune. Hensikten var å informere om den nypubliserte rapporten med forslag til tiltak for å erosjonssikre bekken og få synspunkter på denne.

På møtet deltok foruten bøndene også Follo landbrukskontor og Frogn kommune. Konsulentfirmaet Norconsult har utarbeidet rapporten og presenterte denne på møtet. Her kan du laste ned rapporten.
Innholdet ble diskutert og det kom mange gode innspill og råd fra de fremmøtte bøndene. Før vi kan gjennomføre de foreslåtte tiltakene må det innhentes tillatelser fra NVE, Statsforvalteren, Akershus fylkeskommune og Frogn kommune. I tillegg er vi avhengig av å få finansiert tiltaksgjennomføringen med eksterne midler. Innspillene på møtet tas inn i det videre arbeidet som nå må gjøres før erosjonssikringen kan starte opp.

Her kan du laste ned presentasjonen som Anita Borge, PURA, holdt som innledning på kvelden.
Her kan du laste ned presentasjonen til Norconsult, holdt av Daniel Fossberg og Frida Berg Lyshoel.