PURA gjennomfører informasjonsrunde hos politikerne i eierkommunene

PURA gjennomfører vår/forsommer 2024 en informasjonsrunde i kommunestyrer og utvalg i sine eierkommuner. Først ute var hovedutvalg for miljø-, plan- og byggesaker i Frogn kommune 12.03.2024. Her ventet et lydhør og interessert forsamling som hadde mange gode spørsmål og kommentarer.  Last ned presentasjonen her.
Kommunestyret i Ås fikk besøk 20.03.2024. De fikk en felles presentasjon fra vannområdene PURA og Morsa. Last ned presentasjonen her.
24.04.2024 var turen kommet til kommunestyret på Nesodden. Last ned presentasjonen her.
Siste stopp på rundturen var Nordre Follo kommunestyre, som fikk besøk 12.06.2024. Last ned presentasjonen her.